Dev | Co realizowaliśmy?

Przykładowe nasze realizacje z zakresu tworzenia oprogramowania...

Zdjęcia

Założenia projektu

Przeznaczenie

Automatyzacja procesu pobierania danych ze stron internetowych i katalogów

Charakterystyka​

Jest to zbiór programów, często dedykowanych konkretnym stronom, z których scrapowane są ogromne ilości danych tekstowych i/lub multimedialnych. Cały proces poprzedzony jest często wirtualnym zalogowaniem się do serwisu.
Proces scrapowania rozpoczyna się od wskazania elementów witryny/katalogu, z których dane mają być odczytane.
Oprogramowanie umożliwia zarówno skrapowanie ogromnej ilości danych, jak również ich przetworzenie i usystematyzowanie oraz zapis w formatach takich jak csv czy w bazie danych.

Korzyści

Znaczne przyspieszenie (a w wielu przypadkach umożliwienie) skopiowania ogromnych ilości danych tekstowych i multimedialnych z zasobów dostępnych w internecie.

Technologia jaka została wykorzystana

JavaScript, node.js

Rodzaj aplikacji

webowa

Zdjęcia

Przedstawienie projektu

Inne nasze projekty